U zoekt een mediator

WAT IS MEDIATION ?

"Het begeleiden van partijen naar een duurzame oplossing van het conflict".

Hoe ontstaat een conflict en welke mogelijkheden zijn er om het op te lossen?

Een ruzie met uw partner, familielid, buren, werkgever, collega(s), de maatschap of met een (overheids)instelling is nooit prettig. Het begint met een kleine ergernis, die uitgroeit tot een conflict. Na verloop van tijd weet men niet meer precies waar het conflict is ontstaan. Dus is de oplossing meestal ver te zoeken. Een professionele Mediator kan u behulpzaam zijn, bij het vinden van de oplossing, waarbij het begrip voor elkaar en het wederzijds respect weer hersteld kan worden.

Partner / Familie

Een probleem met uw partner of met één van uw familieleden gaat altijd gepaard met emoties. Naast het feit, dat men het niet eens is met elkaar, lijdt de naaste omgeving ook onder de gespannen verhoudingen. Nooit prettig en alleen maar verliezers. Een goede en onpartijdige begeleiding kan vaak wonderen verrichten.

De Buren

Het komt ook geregeld voor dat de conflicten worden veroorzaakt door bijvoorbeeld geluidsoverlast of onenigheid rond een erfafscheiding. Gesprekken met een mediator stellen u in staat om weer met elkaar in gesprek te komen en de onenigheid bespreekbaar te maken.

MEDIATIONVERWIJZER

Wilt u weten of een mediation voor u zinvol is?

Doet u dan de onderstaande "Mediation-Test"

VRAGEN (JA/NEE)

- een snelle oplossing is van belang
- ik wil invloed hebben op de oplossing
- oplossing noodzakelijk voor toekomst
- oplossing van wederzijds belang
- onpartijdigheid van groot belang
- andere partij(en) wil(len) niet praten
- geen mogelijkheid tot onderhandelen
- er is geen begrip voor mijn situatie
- mijn emotie speelt een grote rol
- emotioneel en psychisch ben ik sterk
- ik wil geen ruzie met de ander(en)
- ik wil graag om tafel
- prettige werksfeer is heel belangrijk
- de rechter geeft mij misschien gelijk
- ik heb veel vertrouwen in mediation
- de ander(en) heeft / hebben gelijk
- mediation bespaart kosten
- voordelen van mediation zijn duidelijk
- vertrouwelijkheid is van groot belang

Meer dan 11 positieve antwoorden? Dan raden wij u aan, om voor Mediation te kiezen.

Indien u interesse hebt in een vrijblijvend gesprek met een professionele Mediator, stuurt u dan een email naar ons
Een "Professioneel Mediator" zal binnen 24 uur contact met u opnemen.

BEGRIP ZAAIEN, RESPECT OOGSTEN

Uw Baan

Iets minder dan 50% van de werknemers verlaten het bedrijf, omdat zij een conflict hebben met collega’s of hun leidinggevende en zij zich daardoor niet meer thuis voelen in de organisatie. Ook hier kan een mediation zeer “verfrissend” zijn, omdat een onpartijdige en neutrale derde persoon, de mediator, het respect en begrip voor elkaar weer kan herstellen.

In uw Maatschap

Ooit begonnen als goede (studie)vrienden of als langjarige collega’s? “Goed begin is het halve werk”. Maar op het moment dat het halve werk niet meer wordt gewaardeerd, ontstaat er een verwijdering en worden de problemen groter en groter. Hier is niemand bij gebaat. En zeker niet uw cliënt of patiënt. Een mediation kan partijen weer tot elkaar brengen. Onpartijdig en neutraal, maar wel met uw volledige, positieve inzet.

Diverse Instellingen

Ook verschillen van inzicht met uw bank, verzekeringsmaatschappij, overheid en belastingdienst kunnen d.m.v. een mediator leiden tot een oplossing, waarbij een beter contact tussen partijen tot stand wordt gebracht.

Immers, wat men vindt en ziet, is maar een deel van wat er werkelijk is!


mediation verwijzer